Natuureiland Texel

Texel wordt gekenmerkt door een veelzijdigheid aan landschappen. Aan de Noordzee-zijde beschermt een brede, grillige duinzoom het achterland tegen het water. Daarachter strekt zich een authentiek Noord-Hollands polderlandschap uit tot aan de kwelders en de slenken van het Tesselse Wad. Uw eigen verblijf op Duynzoom maakt deel uit van een overdadige en soms overweldigende natuur, ook hierdoor is ons project op Texel een volstrekte buitenkans!

Nationaal Park Duinen van Texel

Het duingebied van Texel bestaat uit een zeer gevariŽerd landschap met natte duinvalleien tussen droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en een uitgestrekte strandvlakte. Vele soorten planten en dieren hebben in dit gevarieerde gebied hun plek gevonden. De weidsheid van zee en strand, de beslotenheid van bossen en het uitgestrekte duinlandschap maken van Texel een echt natuureiland. Op 1 mei 2002 is het duingebied van Texel uitgeroepen tot nationaal park: Nationaal Park Duinen van Texel. Hiermee zijn ten lange leste de wensen van schrijver J. P. Thijssen, die al in de jaren dertig van de vorige eeuw zich sterk maakte voor natuurbehoud op Texel, werkelijkheid geworden.
De Villa's van Duynzoom, aan de Bosweg in De Koog liggen direct tegen dit nationaal park aan.
Meer over N.P. Duinen van Texel »
Meer over de locatie van Duynzoom »

Ecomare

Niet ver van Duynzoom ligt het internationaal vermaarde onderzoeks- en informatiecentrum Ecomare. Ecomare staat aan de frontlinie van het behoud van de natuur van de wadden, het duingebied en de Noordzee. Ecomare omvat een natuurmuseum, zeehondenopvang, zeeaquarium, vogelopvang, duinpark en bezoekerscentrum van Nationaal Park Duinen van Texel.
Tijdens alle jaargetijden is de natuur van Texel boeiend en er is altijd wel een reden op er op uit te trekken. Ecomare biedt diverse interessante en leerzame excursiemogelijkheden.
Bezoek de website van Ecomare »

De Slufter

Ten noorden van De Koog, in het noordwestelijk duingebied van Texel, ligt natuurreservaat De Slufter. Het kweldergebied is ontstaan als een natuurlijke doorbraak van de zee door de duinzoom. Verwoede pogingen in het verleden om het gebied weer op het zilte water te heroveren liepen stuk op de grillige kracht van de Noordzee. Uiteindelijk - en gelukkig - heeft dit unieke landschap de bestemming natuurgebied gekregen.
Het Sluftergebied bestaat uit een krekenstelsel met bijbehorende kweldervegetatie. In de zomer is de vlakte paars van het bloeiende lamsoor. Het grootste deel wordt als vogelreservaat beheerd; alleen het zuidelijke gedeelte is vrij toegankelijk.
Meer over De Slufter »

De Waddenzee

De westelijke duinzoom van Texel is een paradijs voor natuurliefhebbers dat bovendien grenst aan grootste authentieke wildernis van Nederland, de Noordzee. Toch is dit slechts de helft van het verhaal... Aan de oostkant van Texel strekt zich immers tot in Denemarken het unieke waddengebied uit. De Waddenzee laat op heel eigen wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich steeds maar weer aanpassen aan de dagelijks wisselende omstandigheden op het wad. Daar waar zoet rivierwater zich mengt met het zoute zeewater en processen als het getij, wind en het afzetten van zand en slik nog voorkomen, vind je vernuftig aangepaste planten en dieren. Door haar vele gezichten biedt de Waddenzee aan een wonderlijke variŽteit van planten en dieren een plek om te leven, te broeden, te zogen, op te groeien, te ruien of te rusten. Om dit te behouden is in 2009 de Waddenzee geplaatst op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Meer over de Waddenzee »